έλληνες είστε και φαίνεστε…

έλληνες είστε και φαίνεστε…

Posted: January 3rd, 2006, 8:31pm GTB by Free Action
Tags
 Όταν η θ?ησκεία και ο πατ?ιωτισμός ως ηθικοί αυτου?γοί οπλίζουν το χέ?ι, άλλοτε με όπλα και άλλοτε με μαχαί?ια ,?απίζοντας για την τιμή του γένους τα κο?μιά αλλοδαπών “βα?βά?ων” , όταν σήμε?α 17 ελληνικές μαχαι?ιές ξεπλένουν εθνικές π?οσβολές δολοφονώντας ανήλικους αλβανο?ς ως π?οσπάθεια “εκκαθά?ισης από κατώτε?α μιάσματα”, όταν τα Ελληνικά ιδεώδη μεταφ?άζονται από μυαλά ηλιθίων σε επιβολή ,ανωτε?ότητα, μίσος, εκδίκηση , όταν η κοινωνία σιωπεί και η κοινή γνώμη αδιαφο?εί,…. τοτε σεβαστοί μου και φιλε?σπλαχνοι πολίτες μου, άγιες μέ?ες μέ?ες που είναι….. έλληνες είστε και φαίνεστε !!!! free action

One Response to “έλληνες είστε και φαίνεστε…”

  1. News about Ellas Says:

    News about Ellas…

    […]έλληνες είστε και φαίνεστε… « Test Blog[…]…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: