Chứa mại dâm ngay tại phòng ngủ của gia đình – Dân trí điện tử Dantri.com.vn

Chứa mại dâm ngay tại phòng ngủ của gia đình – Dân trí điện tử Dantri.com.vn

Posted: October 14th, 2006, 5:54pm BST
Tags
 
Chủ chứa là Nguyễn Trọng Dũng (50 tuổi) nuôi 2 gái bán dâm ở quán. Khi khách có nhu cầu, Dũng bố trí cho các cô này bán dâm ngay tại các phòng ngủ của gia đình. Mỗi lần như vậy, Dũng thu 120.000 đồng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: